คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส เสียงล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางฟ้าหยาด วังคะฮาต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวราช อุปัญญ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ อุปัญญ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส วังคะฮาต
ตำแหน่ง : กรรมการผูเแทรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ครูบาแจ๋ว ธมธโร(วัดหลวงปู่จาม)
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเยิ้น กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ อุปัญญ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดารัตน์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ สุขขี่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภาร สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ