กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอรรถพล บุญยิ่ง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0943688919
อีเมล์ : Ponare57@gmail.com