กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยตรีเกศ พรมมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0-89709-7782
อีเมล์ : kte.pro@hotmil.com

นายเฉลิมไทย แสนโสม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872337048

นางสาวพนิตนันต์ แสนโคตร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0823039698

นางมาลาศรี สะตะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0874251071