ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 59 ถึง 19 ม.ค. 60 ทัศนะศึกษา ปีการศึกษา2559
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมจัดทัศนะศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดร้อนเอ็ด บึงพลาญชัย วัดป่าเทวาพิทักษ์ และวัดมหาเจดีย์ชัยมงคล ในวันที่  19  มกราคม  2560  ในการทํศนะศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียน  ม.1-6  ครู-อาจารย์ รวม  300  คน
27 ธ.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 59 ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2560

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จัดให้มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง นิมนต์พระจำนวน 9 รูป ฉันเช้า เสร็จพิธีสงฆ์ นักเรียนจับฉลากรับของขวัญจากคุณครู  เที่ยงรับประทานอาหารร่วมกับครูที่ปรึกษา

ฝ่ายกิจการนักเรียน
21 ธ.ค. 59 ถึง 23 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม  2559 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จัดให้มีการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559  ทุกระดับชั้น  ม.1-6

ฝ่ายวิชาการ
19 ธ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันจันทร์ที่ 19  ธันวาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่หอประชุมเพื่อชี้แจงพบปะผู้ปกครองและแจกเงินปัจจัยพื้นฐานให้กับผู้ปกครอง


หอประชุม ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 สอบ pre-o-net ม.3,ม.6 สพม.22
  • สพม.22 กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด  ในเขตจังหวัด นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร  จัดสอบpre- o-net ม.3,ม.6 ระหว่างวันที่  15-16  ธันวาคม  2559  พร้อมกันทุกโรงเรียน เพื่อมเตรียมสอบ O-NET ในเดือนกุมภาพันธ์  2560
จัดห้องสอบอาคาร ข.จำนวน 4 ห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 ธ.ค. 59 ถึง 09 ธ.ค. 59 กีฬาสีภายใน (เฟื่องฟ้าเกม 23)

ช่วงวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 23 (เฟื่องฟ้าเกม 23) เพื่อส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายให้กับนักเรียนทุกคน  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

สนามโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กลุ่มสาระสุขพละ