ถาม-ตอบ (Q&A)
เรียน online ผ่าน DLTV ได้ผลหรือไม่
โพสโดย
เกศ
kate.pro@hotmail.com
เป็นปัญหามากมายนักเรียนไม่สามารถนั่งดูการสอนพร้อมต้นทางได้ แล้วให้ครูพริ้นใบงานแล้วนำไปส่งตามหมู่บ้านตามระดับชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่ นักเรียนไม่ตอบใบงาน ทำไม่ได้
โพสโดย : เกศ
IP : 49.48.73.221
โพสเมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563,11:44 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :