ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบานประตูไม้สักทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้าราชการครูเกษียณ 30 ก.ย.63
30  ก.ย.2563  มีข้าราชกาารครูเกษียณอายุราชการ  2 ท่าน
1.นางดุสรัตน์  อุปัญญ์              ครู วิทยฐนะ ชำนาญการพิเศษ
2.นายสดศาสตร์  กลางประพันธ์ พนักงานราชการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ระดับมัธยม โดยวิธีเฉ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะนักเรียนขนาด ๔๐x๖๐x๗๕ ซม. โครงขาเหล็กกล่องหน้าไม้บุโฟเมกา โดยวิธีเฉพ
ครูและบุคลากร อบรมการใช้ google classroom
วันที่ 4-5  มิ.ย.2563 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมได้จัดอบรมการใช้ google  classroom ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โดยนายชินวัตร  ชาวันดี ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคึวิทยา อนุเคาะห์มาเป็นวิทยกร อบรมให้   2 วัน โดยมีครู 18 คน อบรมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมอบรมด้วยอีก  2  คน
ระเบียบการแต่งกาย และทรงผมนักเรียนที่ถูกต้อง
ระเบียบการแต่างการ และทรงผมนักเรียนที่ถูกต้อง
ดูได้จากไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
รายชื่อนักเรียนที่สมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4 ล่าสุด 28 มีนาคม 63