ภาพกิจกรรม
ผอ.สพม.22 เยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 ได้มาเยี่ยมโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ได้พบปะครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนได้รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนโดย
นาย บุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.22
นายบุญชอบ อุสาย ผอ.รร.คำชะอีพิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,09:49   อ่าน 341 ครั้ง