ภาพกิจกรรม
แจกเงินทุน กสศ นักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2-2563

ในวันที่ 28 ม.ค.2564 ดรงเรียนได้แจกเงินยากจนพิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพจากกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ) จำนวน 1000/คนซึ่งได้รับจัดสรร จำนวน  53 น ในภาคเรียนที่ 1-63 ได้รับ 2000บาท/คน  รวม 3000 บาท/คน/ปี รวมเงินที่นักเรียนได้รับ  53,000  บาท

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,11:35   อ่าน 233 ครั้ง