ภาพกิจกรรม
ต้อนรับครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 ก.พ.2564 ได้มีครูมารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ  นายอรรถพล  บุญยิ่ง เอกสังคมศึกษา  หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต(พ.ธ.บ.)
คณะครุศาสตร์  สาขาสัมคมศึกษา(เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

อุสาย ให้การต้อนรับ กล่าวต้อนรับ
อุสาย ให้การต้อนรับ กล่าวต้อนรับ
นายอรรถพล บุญยิ่ง
ผู้อำนวยการบุญชอบ อุสาย ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,11:21   อ่าน 584 ครั้ง