ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง และ แจกปัจจัยพื้นฐาน

 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  2563 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 220  คน เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆโดยท่านผู้อำนวยการบุญชอบ อุสาย  หลังจากประชุมผู้ปกครองเสร็จ จึงให้ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาและรับเงินปัจจัยพื้นฐาน

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,15:51   อ่าน 250 ครั้ง