ภาพกิจกรรม
แจกเงินทุน กสศ

3 กัันยายน 2563 โรงเรียนได้ทำการแจกเงินทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเสมอภาคการศึกษา(กสศ) ให้กับนักเรียนกลุ่มเก่า (ม.2-3) จำนวน  18 คน โดยแจกเงินให้กับผู้ปกครองรายละ 2,000  บาท(สองพันบาท)เป็นค่าครองชีพสำหรับนักเรียน

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,10:42   อ่าน 162 ครั้ง