ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ทางโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมจึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เป็นการเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฏาคม 2564 นี้
และงดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้พื้นที่ภายในโรงเรียน
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป
เข้าสู่หน้าหลัก