แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ในช่วงเปิดเรียน

สำหรับนักเรียน
   1. เมื่อมาถึงโรงเรียน ให้วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน
   2. เมื่อเข้าชั้นเรียนทุกวิชา ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องเรียน
   3. การเข้าโรงอาหาร สหกรณ์ร้านค้า และห้องพักครู ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้า
   4. เตรียมหน้ากากอนามัย และของใช้ส่วนตัว เช่น ขวดน้ำ และแก้วน้ำ มาเอง

สำหรับครู และเจ้าหน้าที่
   1. เมื่อมาถึงโรงเรียน ให้วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียน
   2. ให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน
   3. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำหรับบุคลากรภายนอก
   1. ก่อนเข้าโรงเรียน หริอติดต่องาน ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน และวัดอุณหภูมิ
       ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
       แล้วทำการสแกน QR-Code ของเวป ไทยชนะ เพื่อ เช็คอิน
       หรือลงชื่อในสมุดบันทึก
   2. เมื่อติดต่องานเสร็จ ผู้ที่ เช็คอิน ให้ทำการ เช็คเอาท์ ออกจากเวป ไทยชนะ ด้วย

* ข้างต้นเป็นแนวทางคร่าวๆ มาตรการที่แท้จริงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง...
เข้าสู่หน้าหลัก